خبرنگار ژنرال دوگل در راه است

خبرنگار ژنرال دوگل در راه است

کتاب "خبرنگار ژنرال دو گل" به قلم کامران نجف زاده تا دو هفته آینده از سوی انتشارات شهرقصه به چاپ می رسد.

کامران نجف زاده که یکی از شاخص ترین خبرنگاران ده سال اخیر تلویزیون است در این کتاب ، حاشیه نگاری ها و یادداشت های شخصی اش را از پشت صحنه حوادث مهمی که در آنها حضور داشته به رشته تحریر درآورده است.

کتاب ، ابعاد و لایه های متفاوتی دارد و علاوه بر اینکه شامل مباحث رسانه ای است ، به نوستالژی های دهه گذشته می پرداد.

تعدادی داستان کوتاه،و عاشقانه های نسل جدید،بخش های دیگر این کتاب را تشکیل می دهند.

کامران نجف زاده، متولد سال 1358 است .وی که پیش از این از اهالی مطبوعات بود، با قلم چالش برانگیزش، تغییرات زیادی در ساختار کلاسیک خبرهای تلویزیونی ایجاد کرد. کتاب قبلی او" تلخه نارنج"شامل مجموعه ای از داستان های کوتاه است.