چاپ چهارم خبرنگار ‍ژنرال دوگل

چاپ چهارم خبرنگار ‍ژنرال دوگل

کامران نجف زاده با حضور در نمایشگاه کتاب به سوالات مخاطبان پاسخ داد که این دیدار وی با مردم، حاشیه های جالبی به همراه داشت.

عصر یکشنبه 17 اردیبهشت،غرفه انتشارات شهرقصه دقایقی میزبان نویسنده کتاب بود که باعث ازدحام جمعیت و مسدود شدن راهرو شد . کامران نجف زاده در این غرفه  در صفحه نخست کتابش برای مخاطبان ، یادداشت و امضا به یادگاری می گذاشت و به پرسش های خریداران پاسخ می داد .پیرمردی هم هدیه ای به نجف زاده داد و گفت:"برای گزارش آخرت درباره ابوموسی،که خیلی کیف کردم ."خانم مسنی هم علت خرید کتاب را تجهیز کتابخانه تحت مدیریتش عنوان کرد.کتاب "خبرنگار ژنرال دوگل" در ایام نمایشگاه به چاپ چهارم رسید.بخشی از عواید حاصل از فروش این کتاب در نمایشگاه در اختیار موسسه محک قرار گرفت.