آغاز نمایشگاه های مدارس

همزمان با آغاز سال تحصیلی ، انتشارات شهرقصه نمایشگاه های کتاب خود را در مدارس آغاز کرد .

در این نمایشگاه ها ، علاوه بر اینکه برخی کتابها با تخفیف ارائه می شود ، تسهیلات خاصی برای مدارس تدارک دیده شده است . از آن جمله می توان به ارائه درصدی از فروش انتشارات به مدیریت مدرسه، اداره کل نمایشگاه کتاب توسط فروشندگان انتشارات، برگزاری مسابقه های کتابخوانی و عضویت رایگان خبرنامه انتشارات اشاره کرد .

انتشارات شهرقصه به مناسبت روز جهانی کودک، خبرنامه ای را در دست انتشار دارد که از طریق پست الکترونیک برای کاربران و اعضا ارسال خواهد کرد.