درباره ما

انتشارات شهر قصه در سال 1384 با هدف چاپ کتاب های داستانی شروع به کار کرد.

شهر قصه قصد دارد کتابهایش را در دو حوزه کودک و نوجوان و بزرگسال منتشر کند.

انتشار خبرنامه، به صورت دوره ای از دیگر برنامه های این انتشارات است.